Haberler

Bizden Koparılanlar

Kayıp Yakınları Taleplerini Meclis’e Gönderdi

5.6.2014

Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YAKAY-DER) yargısız infazların, gözaltında kaybedilen insanların akıbeti açıklanması, faillerinin yargılanması talepleriyle topladıkları iki yüz bini aşkın imzayı Meclis Başkanlığı’na gönderdi.

İstanbul - BİA Haber Merkezi
04 Haziran 2014, Çarşamba 14:21

Meclis’e gönderilen imza metninde şu talepler yer aldı:

 

"Türkiye'de çatışmalı süreçte yaşanan bütün yargısız infazların, gözaltında kaybedilen insanların akıbeti açıklanması, faillerinin yargılanması için,

Yargısız infazların kayıtlı veya kayırsız kaybedilenlerin bir daha yaşanmaması ve toplumsal adalet için çağrıda bulunuyoruz."

"Toplumsal adalet ve barış için;

* Ailelere gerçeği öğrenme hakkını tanıyan Birleşmiş Milletlerin (BM), 'Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme'nin Türkiye tarafından imzalanmasını ve iç hukukta yasa ile uygulanabilirliğinin sağlanmasını,

* BM "Hukuk Dışı ve Yargısız İnfazların Hukuki Açıdan Soruşturulmasına ilişkin Minnesota Protokolümün imzalanmasını, çekincelerin kaldırılmasını ve iç hukukta uygulanabilirliğinin yasa ile sağlanmasını,

* Bu sözleşme ve protokol çerçevesinde, Meclis çatısı altında, yargısız infazları ve kayıp edilenlerin akıbetini araştıracak, yargıyı harekete geçirmeye yetkili, etkin, bağımsız bir adalet komisyonun kurulmasını ve özel bir yasa ile yetkilendirilmesini istiyoruz."

 

Zamanaşımı vurgusu

YAKAY-DER üyeleri imzaları postaneye vermeden önce Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Dernek Eş Başkanı Meral Ateş, okuduğu açıklamada Türkiye’nin çekince koyduğu uluslararası sözleşmelere, soruşturmaların etkin yürütülmemesine ve zamanaşımına dikkat çekti.

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çizdiği çerçeveye riayet edilmesini, savcıları, suçlar zamanaşımına uğramadan önce soruşturmaları derinleştirmeye çağırıyoruz

“Bizler biliyoruz ki, gerçek adaletin tesisi, evrensel hukuk normlarından geçer. Toplumsal barış ve toplumsal adaletin yolu, hakikatleri araştıracak, gerçek yüzleşmeyi sağlayacak uluslararası sözleşmelerin tanınmasından ve hayata geçirilmesinden geçer.

“Yargılı, yargısız infazların, kayıtlı veya kayıtsız kayıp edilmelerin bir daha yaşanmaması, katledilen, gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetinin açıklanması, faillerinin yargılanması, evrensel hukuka göre adaletin tesis edilmesi için, hükümeti göreve çağırıyor ve taleplerimizi hayata geçirmesini bekliyoruz.”

Açıklamaya katılan Barış ve Demokrasi Partisi İstanbul İl Eş Başkanı Emrullah Bingül YAKAY-DER’li ailelerin taleplerini desteklediklerini söyledi. Hükümete gözaltında kayıplar ile ilgili uluslararası sözleşmelerden doğan sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yaptı. (BK)

http://www.bianet.org/bianet/insan-haklari/156174-kayip-yakinlari-taleplerini-meclis-e-gonderdi